Víkendový dom

2021

Demänovská dolina

gps 49.022775, 19.573562

Autor: Pavol Pokorný

Spolupráca: Veronika Michalíková

Predmetom rekonštrukcie a dostavby je jestvujúca rekreačná chata zrubového charakteru, ktorá prestala plniť požadované stavebnotechnické a architektonické nároky majiteľov. Chata sa nachádza v zoskupení viacerých rekreačných objektov rozličnej veľkosti a charakteru, neďaleko od Apartmánového domu 3 studničky, takže aj vo svojej rekonštruovanej podobe sa v danej lokalite bude veľkostne radiť skôr k menším objektom chalupového typu. Zámerom obnovy je redefinovať lokalitný a priestorový program na pôdoryse jestvujúceho betónového základu pôvodnej chaty dostavbou vstupného traktu, rekonštrukcie prízemia a poschodia a dobudovanie ustupujúceho podlažia.

Responsive image

Pôvodný objekt

Responsive image

Koncept

Responsive image

Model

Responsive image

Model

Responsive image

Model

Responsive image

Interiér

Responsive image

Interiér