Rodinný office

2014

Bratislava

gps 48.206779, 17.150323

Autor: Pavol Pokorný

Spolupráca: Martin Bujna, Bjorn Kierulf

Pre finálny návrh rodinného office bolo rozhodujúce riešenie vstupu a vjazdu na pozemok do obslužnej časti v zadnej časti parcely. Uvoľnením a začlenením predpolia domu k priľahlej asfaltovej ceste vznikol priestor pre 5 odstavných parkovacích miest. Koncept ráta s maximálne možnou mierou zachovania pôvodnej zelene na parcele. Novostavbu rodinného office tvorí kompaktný dvojpodlažný objekt s plochou strechou. Prvé nadzemné podlažie slúži pre návštevy, vedenie firmy, rokovanie zamestnancov a kompletizáciu produktov v sklade. V južnej časti parcely je k objektu priradená veľkorysá oddychová terasa. Druhé nadzemné podlažie je určené pre zamestnancov firmy. Objekt spĺňa parametre energeticky úspornej stavby. Je realizovaný z vápenopieskových tehál. Zdrojom tepla/chladu sú 2x120 m vrty.

Responsive image

Koncept, betonáž základovej dosky

Responsive image

Skice prízemia a poschodia

Responsive image

Pohľad z ulice (foto Dano Veselský)

Responsive image

Pohľad z dvora (foto Dano Veselský)