Ing. arch. Pavol Pokorný
Pokorny architekti s.r.o.
Rostovská 26
SK – 831 06, Bratislava

IČO 36715565
DIČ 2022289929
IČ DPH SK2022289929
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s. | IBAN: SK19 1100 0000 0026 2602 9461
Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri okr.súdu BA I odd. Sro vložka 43759/B

mail: atelier at pokornyarchitekti.sk
tel: +421 903 706 166

Copyright © 2014 POKORNY ARCHITEKTI s.r.o. Všetky práva vyhradené.