Átriový bungalov

2016

Hrubá Borša

gps 48.178631, 17.500412

Autor: Pavol Pokorný

Spolupráca: Tomáš Ružiak

Architektonickým zadaním je návrh letného domu pre starší, ale športovo a spoločensky veľmí aktívny, občas ešte pracujúci, manželský pár. V súčasnosti bude letný dom definovaný ako tranzitný – slúžiaci majiteľom ako alternatíva k bývaniu v meste, kde vlastnia kvalitný byt v bonitnej lokalite. Perspektívou letného domu je bývanie trvalejšieho rázu (umenšovanie pracovného angažmá a zvyšujúci sa podiel trávenia času aktívnym športovým a spoločenským životom). Preferovaným typologickým druhom stavby je prízemný bezbariérový objekt (bungalov) poskytujúci dostatočnú mieru intimity a prepojenia interiéru s exteriérom - „ráno bosou nohou do trávy“. Dom má ambíciu fungovať v maximálne možnej miere na princípe „otvorenej dispozície“, 100%ne privátne zóny sú dve samostatné manželské spálne s autonómnym/zdieľaným vybavením (hygiena). Každá spálňa má okrem spacej aj relaxačno-pracovnú časť. Miestom pre sociálnu interakciu a spoločenský mix s návštevníkmi domu je zóna obytná (kuchyňa+jedáleň+obývačka) doplnená o možnosť hosťovského spania. Či sa bude nakoniec jednať o štandardnú „uzatvorenú“ izbu vyplynie zo spoločných diskusií nad návrhmi riešenia. Vstupné priestory domu plynulo naväzujú na dve odstavné plochy pre autá, predovšetkým však na sklad športového náradia (nie každá športová aktivita predpokladá použitie automobilu). Funkčným doplnkom vstupného priestoru je minimálna hygienická bunka (sprcha/toaleta/umývadlo) a priestor pre technické vybavenie domu (s priestorovou rezervou pre práčku a malý sklad). Z každého obytného priestoru letného domu je možné „vykročiť do trávy“. Toto prepojenie je hierarchizované vzhľadom na mieru potreby intimity toho ktorého priestoru a jeho prirodzeným pokračovaním sú 2 exteriérvé priestory, átrium pri vstupe a poloátrium na kontakte s golfovým ihriskom na južnej strane domu. Komplet proces TU.

Responsive image

Situácia

Responsive image

Pôdorys

Responsive image

Pohľad z ulice

Responsive image

Pohľad zo záhrady

Responsive image

Vjazd

Responsive image

Interiér