18 rodinných domov

2022

Bratislava

gps 48.201042, 17.045281

Autor: Pavol Pokorný

Spolupráca: Veronika Michalíková

V záujme investora je vybudovanie osemnástich rodinných domov, ktoré budú funkčne a hmotovo integrované v novovznikajúcom väčšom celku urbanizovaného územia lokality Staré záhrady. Územie pre rodinné domy umožňuje v danej priestorovej regulácii definovať minimálnu veľkosť stavebného pozemku pre rodinný dom vo výmere 480 m2. Navrhovaných 18 parciel má výmery parciel v intervale od 481 do 896 m2. Odlišnosti rodinných domov sa prejavujú v detailoch architektonického a dispozičného riešenia.

Responsive image

Územie model

Responsive image

Situácia

Responsive image

Rodinný dom typ s átriom

Responsive image

Rodinný dom typ s átriom

Responsive image

Rodinný dom blokový

Responsive image

Rodinný dom blokový

Responsive image